Põhikool

Muusikapäeva pidustus Maardu Gümnaasiumis

Maardu Gümnaasiumi põhikoolis õpivad õpilased 5.-9. klassini. On avatud varase ja hilise keelekümbluse ning eesti ja vene õppekeelega klassid.

Info ja dokumentide vastuvõtt:

Maardu Gümnaasium 
Ringi tn 64, 74112 Maardu 
Telefon: +372 606 0846
E-post: info@mgm.ee