Õppetöö

Eesti Vabariigi haridusministri Kristina Kallase külaskäik Maardu Gümnaasiumi

Maardu Gümnaasiumis toimub õppetöö 1.-12. klassides. Õppida saab 1.-9. klassini varase ja hilise keelekümbluse, eesti keele süvaõppega ja vene õppekeelega klassides ning gümnaasiumis eesti keeles ja 60/40 õppekava järgi. Kool töötab Ringi ja Kellamäe õppehoonetes.

Koolis on ka mittestatsionaarne osakond täiskasvanud õppijatele, kus saab õppida 8.-12. klassis nii vene õppekeelega klassides (8.-9. klassid) kui eesti õppekeelega ja 60/40 gümnaasiumiklassides.

Algklassid

Maardu Gümnaasiumi algklassides õpivad 1.-3. klasside lapsed. Algklassides õpetavad lapsi klassiõpetajad, keda aitavad eesti  ja inglise keele ning muusika ja kehalise kasvatuse õpetajad.

Vaata täpsemalt

Põhikool

Maardu Gümnaasiumi põhikoolis õpivad õpilased 4.-9. klassini. Igas lennus õpib üks klass keelekümbluse põhimõttel ja ülejäänud 2-3 klassi vene õppekeelega klasside õppekava järgi. 

Vaata täpsemalt

Gümnaasium

Maardu  Gümnaasiumis õpib päevases osakonnas seni üks klass igas klassiastmes. Uuel, 2019/20 õppeaastal on kavas avada kaks 10. klassi. Neist üks reaalsuuna ja teine sotsiaal-praktilise suuna klass. Reaalsuuna klassis õpitakse laia matemaatika õppekava järgi ning valikaineid pakub Tallinna Tehnikaülikool. 

Vaata täpsemalt

Gümnaasium täiskasvanutele

Maardu Gümnaasiumi mittestatsionarne osakond võtab vastu uusi õpilasi 8, 9, 10, 11 ja 12 klassi, alates 17. eluaastast. Õppetöö toimub alates kl 17.00, 2-3 korda nädalas. 

Õppida saab eestikeelse õppekava järgi ja 60% eesti keeles ning 40% vene keeles. 

Vaata täpsemalt