Keelekümblus

Keelekümblus Vabaõhumuuseumis

2015. aasta oktoobris tunnustati Maardu Gümnaasiumi kvaliteediauhinnaga "Keelekümblusasutus 2015"

2021. aastal keelekümbluse kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus 2021 valdkonnas koostöö huvirühmade ja partneritega“

Keelekümblus Maardu Gümnaasiumis

Keelekümblusega alustati Maardu Gümnaasiumis 2001. aasta sügisel. Maardu Gümnaasiumis on võimalik õppida varajase ja hilise keelekümbluse klassides. Õppekeeleks on eesti keel, see tähendab, et lapsed kelle kodukeel on erinev õppekeelest, õpivad erinevaid õppeaineid eesti keeles. Väga tähtis on, et lapsed õpivad nii eesti keelt kui ka oma emakeelt ja saavad osa ka mõlemast kultuurist ning traditsioonidest. Varajase keelekümbluse programm kestab 1.-9.klassini, hilise keelekümbluse programm 5.-9.klassini.

Vaata täpsemalt

Keelekümblusprogramm

Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist – laps saab suhu võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe lisaks keeletundidele ka teistes ainetundides, riiklike õppekavade alusel õppimise ajal, vähemalt 50% sihtkeeles. 

Vaata täpsemalt