Gümnaasium

Maardu Gümnaasiumi esindus kultuuriloolisel ekskursioonil Pariisis.jpg

Maardu Gümnaasiumis õpib päevases osakonnas igas gümnaasiumi lennus kolm klassi. Gümnaasiumiastmes õpitakse eesti keeles ja 60/40 õppekava järgi

Gümnaasiumiõppega seotud dokumendid

Dokumendiregister

Info ja dokumentide vastuvõtt:

Maardu Gümnaasium 
Ringi tn 64, 74112 Maardu 
Telefon: +372 606 0846
E-post: info@mgm.ee