|
EST
Vimased õppe uudised:
19 mar
18 mar
18 mar
08 mar

Esileht

 

Maardu Gümnaasium võtab vastu 2019/2020 õppeaastal

 1.klassi astujate dokumente

(lapsed, kes on 1.oktoobriks 2019 saanud 7-aastaseks):

 • traditsiooniline  klass (õppekeel – vene keel)
 • keelekümblusklass (õppekeel – eesti keel)

 

Dokumente võetakse vastu alates 04.03.2019.aastast  kooli  sekretäri juures

tööpäevadel kl 10.00-14.00

(muu aeg kokkuleppel telefonil 6060846)

1. klassi vastuvõtu avaldus

https://docs.google.com/forms/d/1g8LbA6ElPwTYFKyxrSGRVowdqfxbRkzvWryS-GYk3XU/edit

 

             VAJALIKUD DOKUMENDID:

 1. Lapsevanema kirjalik avaldus (võib ka elektroonselt)
 2. Koopia lapse sünnitunnistusest või muust isikut tõendavast dokumendist
 3. Lapse tervisekaart
 4. 1 foto (3x4cm)
 5. Koopia lapsevanema isikut tõendavast dokumendist

 

1.klassi eelnimekirjad on kättesaadavad 1.juunist kooli infostendil.

     ERINÕUDED:

 • keelekümblusklassi  soovijatele:

NÕUSOLEKUD:

*Kooli logopeed

(kontrollib hääldust, sõnavara, lause ehitust)

*Kooli psühholoog

(kontrollib mälu, tähelepanu võimet, arutlusoskust)

*Algklasside õpetaja

(kontrollib matemaatilist mõtlemist, kõnearengut ja üldist koolivalmidust)

 

MAARDU GÜMNAASIUMI ANDMEKAITSETINGIMUSED JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

***

REGISTREERIMINE MAARDU ÕPILASMALEVASSE

Alates 13.02.2019 saab registreerida osalema Maardu Õpilasmaleva 2019 a suvistes tegemistes.  Õpilasmaleva töövahetustes saab osaleda noor alates 13 eluaastast, kes on:

 

 • Elanikereigistri järgselt  Maardu linna elanik ja õpib Maardu linna üldhariduskoolis.
 • Elanikereigistri järgselt  Maardu linna elanik, kuid ei õpi Maardu linna üldhariduskoolis.
 • Elanikereigistri järgselt ei ole Maardu linna elanik, kuid õppib Maardu linna üldhariduskoolis.
 • Eelisjärjekorras võetakse Õpilasmalevasse tööle hea õppeedukuse ja käitumisega noored.

 

Õpilaste registreerimine:

 Maardu Gümnaasiumis  Erika Tiganik, erika.tiganik@mgm.ee ,tel.55660159

 Registreerimine Maardu Õpilasmalevasse toimub kuni 02 aprillini 2019.a.

 Maardu Õpilasmalev tegutseb suvekuudel kolmes vahetuses:

1 vahetus  12.06-01.07.2019

 2 vahetus  03.07-19.07.2019

 3 vahetus  24.07.-09.08.2019

 

Maardu õpilasmaleva komandör

Erika Tiganik

 

 

Kõikide ühtsus ja igaühe unikaalsus

____________________________________________________

         

 

 

Infolaud: (+372) 53033644

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112