Vastuvõtt Maardu Gümnaasiumi 10. klassi 2023/24. õppeaastal

Image

Maardu Gümnaasiumis õpib üle 900 õpilase. Koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse iga õpilase arengut. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure.


Maardu Gümnaasium avab 2023. a kolm kümnendat klassi.
A-klassis on 100% eestikeelne õpe ja reaalsuund.
B-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja reaalsuund.
C-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja humanitaarsuund.

  •  Neljandat aastat avame eestikeelse gümnaasiumiklassi.
  •  Kool arvestab valikkursustena ka Eesti ülikoolides läbitud kursusi.
  •  Ühe kursuse maht on 35 tundi.
  •  Maardu Gümnaasiumi valikainete valik on suur. Mõni valikkursus toimub väljaspool kooli.

Avaldusi saab esitada kooli kodulehe kaudu elektroonses keskkonnas https://forms.gle/7sGQ8Axs8CxBCiyX8 või kohapeal kooli kantseleis tööpäeviti kell 9.00–15.00.
10. klassi astujad kutsutakse vestlusele või videovestlusele alates 1. juunist 2023.
Muud dokumendid tuleb tuua kooli kantseleisse pärast 9. klassi lõpetamist.
Avaldus, põhikooli lõputunnistuse originaal, digitaalne õpilaspileti foto, tervisekaart tuua hiljemalt 27.06.2023 kooli kantseleisse (Ringi 64, Maardu).
Kaasa võtta õpilase isikut tõendav dokument ja vanema isikut tõendav dokument.
Kui tekib lisaküsimusi, siis kirjutage e-posti aadressil info@mgm.ee või helistage telefonil +372 606 0846 (sekretär).
Koolielu kohta leiate täpsemat informatsiooni kodulehelt aadressil www.mgm.ee.


Ootame Sind õppima Maardu Gümnaasiumisse!