Tule tööle edumeelsesse ja väljakutseid pakkuvasse Maardu Gümnaasiumi!

Image

Seoses õpilaste kasvava arvuga kuulutab Maardu Gümnaasium välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

• infojuht (1,0 ametikohta, tööleasumine alates 15. mai 2024, lapsehoolduspuhkuse ajaks);

• inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta);

• matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta);

• klassiõpetaja (1,0 ametikohta);

• HEV klassi õpetaja (1,0 ametikohta);

• sotsiaalainete õpetaja (1,0 ametikohta);

• looduainete õpetaja (1,0 ametikohta);

• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta);

• eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0 ametikohta);

• eesti keele kui teise keele õpetaja (1,0 ametikohta);

• kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikohta);

• riigikaitseõpetaja (0,25 ametikohta).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 4.4.2024 sekretar@mgm.ee.

Tööleasumine alates 26. august 2024.

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5555 8615.