Registreerimine Maardu Õpilasmalevasse 2024.aasta suveks algab 01.03 ning kestab kuni 17.03 2024

Image

Image removed.Registreerimine Maardu Õpilasmalevasse 2024.aasta suveks algab 01.03 ning kestab kuni 17.03 2024. 

Maardu Õpilasmalev saab pakkuda 300-le noorele huvitavat töösuve ja meeleolukaid vaba aja tegevusi. Maardu Linnavalitsus toetab noorte töötamist õpilasmalevas ning katma noorte tööjõukulusid. Õpilasmaleva töövahetustes saab osaleda noor alates 13 eluaastast.

Lapsed töötavad kolmes vahetuses:

Image removed.1.vahetus 14.06-28.06.24

Image removed.2.vahetus 05.07-18.07.24

Image removed.3.vahetus 02.08-15.08.24

 Image removed.Link registreerimisele lisatakse 1. märtsil. 

Jälgige infot Maardu linnavalitsuse kodulehel, sotsiaalvõrgustikes , e-koolis ja koolide kodulehtedel. Lisainfo  Erika Tiganikult tel 58865917, Image removed.maardu.opilasmalev@gmail.com

 

Image removed.C 01 марта открывается электронная регистрация в трудовую дружину Маарду, которая продлится до 17 марта. 

Маардуская горуправа поддерживает организацию работы трудовых отрядов, выделив дружине необходимые средства для оплаты труда 300 ребят. В дружину принимаются учащиеся, которым на момент заключения трудового договора 13 лет. Дети будут работать в три смены-

Image removed.1 смена  14.06-28.06.24

Image removed.2 смена  05.07-18.07.24

Image removed.3 смена  02.08-15.08.24

 Image removed.Ccылка на регистрацию будет опубликована 1 марта.

 Следите за информацией на городском сайте, в социальных сетях, е-kool и на школьных сайтах. Дополнительная информация  у руководителя трудовой дружины Эрики Тиганик по тел. 58865917, Image removed.maardu.opilasmalev@gmail.com