Gümnaasium

Gümnaasium

Maardu  Gümnaasiumis õpib päevases osakonnas seni üks klass igas klassiastmes. Uuel, 2019/20 õppeaastal on kavas avada kaks 10. klassi. Neist üks reaalsuuna ja teine sotsiaal-praktilise suuna klass. Reaalsuuna klassis õpitakse laia matemaatika õppekava järgi ning valikaineid pakub Tallinna Tehnikaülikool. Sotsiaal-praktilise suuna klassis õpitakse kitsa matemaatika õppekava järgi ning valikained on kokandus, sotsiaalained, ettevõtlusõpe jne. 

Seni õpitakse Maardu Gümnaasiumis gümnaasiumiklassides 60% eesti keeles ja 40% vene keeles, lähiaastatel on kavas avada eestikeelne gümnaasiumiklass. 

Gümnaasiumiõppega seotud dokumendid
 

Gümnaasiumi õppekava

Avaldus gümnaasiumisse vastuvõtmiseks

info@mgm.ee
+372 6060846

VAATA LISAKS

Vajadusel viide linkidena