Tule õppima Maardu Gümnaasiumi 10. klassi!

Image

TULE ÕPPIMA EDUMEELSESSE JA VÄLJAKUTSEID PAKKUVASSE MAARDU GÜMNAASIUMISSE!

Maardu Gümnaasiumis õpib peaaegu 800 õpilast. Koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse iga õpilase arengut. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure.

Maardu Gümnaasium avab 2021. a kolm kümnendat klassi.

A-klassis on 100% eestikeelne õpe ja digitaal-reaalsuund.

B-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja digitaal-reaalsuund.

C-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja sotsiaalsuund.

  • Teist aastat avame eestikeelse gümnaasiumiklassi.
  • Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja läbida vähemalt 102 kursust.
  • Ühe kursuse maht on 35 tundi.
  • Kool arvestab valikkursustena ka Eesti ülikoolides läbitud kursusi.
  • Maardu Gümnaasiumi valikainete valik on suur. Mõni valikkursus toimub väljaspool kooli.

Avaldusi saab esitada kooli kodulehe kaudu elektroonses keskkonnas http://bit.ly/3cKgqtw või kohapeal kooli kantseleis tööpäeviti kell 7.45–16.15.

10. klassi astujad kutsutakse videovestlusele alates 17. maist 2021.

Muud dokumendid tuleb tuua kooli kantseleisse pärast 9. klassi lõpetamist.

Avaldus, põhikooli lõputunnistuse originaal, foto õpilaspiletile, teisest koolist tulijal ka tervisekaart tuua hiljemalt 22.06.2021 kooli kantseleisse (Ringi 64, Maardu).

Kaasa võtta õpilase isikut tõendav dokument ja vanema isikut tõendav dokument.

Kui tekib lisaküsimusi, siis kirjutage e-posti aadressil info@mgm.ee või helistage telefonil +372 606 0846 (sekretär).

Koolielu kohta leiate täpsemat informatsiooni kodulehelt aadressil www.mgm.ee.

Ootame Sind õppima Maardu Gümnaasiumisse!