Keelekümbluse ajalugu

Image

Maardu Gümnaasiumis avati esimene varane keelekümbluse klass 2001. aasta septembris. Igal aastal on lisandunud keelekümblusesse üks klassikomplekt õpilasi. Järgime ühiselt keelekümbluse põhimõtteid: üks õpetaja = üks keel, kasutame erinevaid akttivõppevõtteid ja rühmapõhist õpet. Pakume turvatunnet rutiintegevuste kaudu ja rääkivate seinte abil (sildid ja pildid seintel). Õpime keelt eelkõige läbi aktiivse suhtlemise.

Image

Keelekümblusõpetajate eestvedamisel avati 2016. aasta septembris Maardu Gümnaasiumis Arengutuba, mis võimaldab tänu erinevatele tehnilistele vahenditele õppetööd mitmekesistada, teha tööd HEV õpilastega, süstematiseerida olemasolevaid metoodilisi vahendeid ning võimaldab teha suuremat koostööd kolleegidega. Aastate jooksul on keelekümblusõpetajad jaganud oma teadmisi ja kogemusi ka tavaklasside õpetajatega (keelekümbluse põhimõtted, aktiivõppevõtted, erinevad õppevahendid, draama, jne).

Image

Loodame kaasa aidata, et Maardus saaks alustada tööd keelekümbluse rühmad lasteaias. Näeme selleks väga head koostöö võimalust kahe asutuse vahel, kus saame jagada oma kogemusi ja teadmisi.

Aastatega on keelekümblusklassis õppimist aina enam väärtustama hakatud ja nii on iga aastaga üha rohkem soovijaid, kes tahaksid asuda õppima keelekümblusklassi. Keelekümblusklasside õpilaste hulgas on olnud ka medaliste.

2015. aasta oktoobris tunnustati Maardu Gümnaasiumi SA Innove poolt Keelekümbluse Kvaliteediauhinnaga. See andis kinnitust, et teeme asju hästi, oleme õigel teel ja võime oma edasisi tegemisi veelgi kindlamalt jätkata