Haldusjärelvalve

Haldusjärelvalve

Haldusjärelvalvet teostab: 

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu 
E-post: hm@hm.ee 
Telefon: +372 735 0222
E-post: hm@hm.ee
Telefon: +372 5687 6436 

Harjumaa üldhariduskoolide piirkonna eksperdi põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Maardu Linnavalitsus (kooli pidaja)
Kallasmaa 1, 74111 Maardu

Aurika Sin, Maardu abilinnapea 
E-post: aurika.sin@maardu.ee
Telefon: +372 606 0752

Vaido Niinesalu, Maardu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja  
E-post: vaido.niinesalu@maardu.ee
Telefon: +372 606 0752