Toitlustus

Toitlustus

Maardu Gümnaasiumi toitlustab Maardu Teenused SA
Söökla juhataja on Veronika Serhovets: +372 5554 3485

Koolilõuna

(rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Maardu Linnavalitsus)

 • koolilõunat jagatakse graafiku järgi, igale klassile on ette nähtud üks söögivahetund;
 • söögisaali on paigutatud jaotusliin: lapsed võtavad kandiku, panevad ise toidu taldrikule ja lähevad lauda. Iga laps võib istuda vabalt valitud lauda (ei ole igale klassile eraldi lauda);
 • söömise lõpetanud õpilane viib kasutatud nõud ära, lahkub sööklast ning vabastab koha järgmisele sööjale;
 • magustoit on portsjonitena valmis pandud. Iga õpilane võtab ühe portsjoni;
 • eritoitu (nt allergikud) saab köögist. Eritoidu saamiseks tuleb esitada arstitõend (allergia) või lapsevanema avaldus (usulised tõekspidamised jmt);
 • Kellamäe 1 on toit laudadele kaetud kogu õppeaasta vältel.
Image

Hommikusöök – kingitus toitlustusfirmalt

Hommikusööki jagatakse Ringi 64 hoones nii õpilastele kui koolitöötajatele tasuta kell 8.55-10.10.

Terviseamps

 • igale õpilasele on igal õppepäeval ette nähtud terviseamps;
 • terviseampsu saab õpilane sööklas oma koolilõuna vahetunnil kokkulepitud kohast, mis on märgistatud sildiga „Terviseamps“;
 • 1.-5. klasside õpilaste terviseampsu toetab PRIA koolikava meede.

Piim ja vesi

 • Igal koolipäeval saavad õpilased juua tasuta piima, mille jaotamist toetab PRIA koolikava meede;
 • õpilased saavad juua puhast joogivett sööklas asuvast veeautomaadist.

Pikapäevatoit

 • pikapäevatoidu eest tuleb tasuda pangaülekandega eelneva kuu 25. kuupäevaks;
 • pikapäevatoidu sööjate arvestust peab PPR õpetaja. Puudutud päevade toiduraha kandub automaatselt üle järgmisesse kuusse.

 

Image

Puhvet

 • puhvetis saab tasuda nii sularahas kui pangakaardiga;
 • lisaks puhvetimenüüle osutab puhvet järgmisi teenuseid;
 • pikapäevatoidu eest tasumine;
 • lõuna tellimine ja selle eest tasumine (õpetajad ja muu personal).