Maardu Gümnaasiumis koolitus "Kiusamisest vabaks!"

Image

24.-25. oktoobril 2023 toimus Maardu Gümnaasiumis koolitus "Kiusamisest vabaks!", kus arutati teemasid selle kohta, miks, millal ja kuidas iga koolis töötav spetsialist saab aidata arendada käitumiskultuuri, mis põhineb vastastikusel austusel, hoolivusel, sallivusel ja julgusel. Kohtumise eesmärk oli rõhutada, kui oluline on süstemaatiliselt tegeleda ennetustööga, arendada sotsiaalseid-emotsionaalseid oskusi, üldinimlikke väärtusi ning tagada igale lapsele ühtekuuluvustunne ja koosolemisrõõmu.

Suur tänu programmi koordinaatorile Alesandra Avajõe-Põld ja assistendile Anastasija Minovale nende panuse eest!