Maardu Gümnaasium teeb koostööd Tartu Ülikooli teaduskooliga

Image

Alates 2021. a oktoobrist on 8.a ja 9.a klassi õpilased osalenud Tartu Ülikooli teaduskooli poolt korraldatavates füüsika õpikodades

Teaduskool tutvustab õpikodasid järgmiselt: need on koolis toimuvad tunniplaani sobituvad eraldiseisvad laboritundide programmid, kus õpilased saavad teha erinevaid laborikatseid. Füüsika õpikoda järgib riiklikku põhikooli füüsika õppekava, kattes mehaanika, valgusõpetuse, elektriõpetuse ja soojusõpetuse teemasid. Korraldajad kasutavad kvaliteetseid õppevahendeid, millega käivad kaasas elektroonilised tööjuhendid.

Õpikodade projektijuhi Kaido Reivelti sõnul on õpikojad Maardu Gümnaasiumis läinud täitsa hästi. “Käime igal aastal põhikooli füüsikat tegemas 10–12 koolis ja kõik need kogemused on erinevad. Nii ka Maardus. Tihti on vaja kohaneda nii meil, st õpikodade läbiviijatel, kui ka õpilastel, sest õpikojad ei ole huviring või teadusteater, kus tehakse asju, mis on lõbusad või põnevad. Õpetame füüsikat. Ja füüsika on tihti üsna keeruline. Aga õpilased on olnud tublid ja ootan meie järgmist kohtumist huviga.”

Õpilastele on need tunnid pakkunud vaheldust ja äratanud suuremat huvi füüsika vastu. Õpikodades osalenutele väljastatakse Tartu Ülikooli teaduskooli tunnistus.

Kaider Vardja, õppejuht