Maardu Gümnaasium lõpetas DigiKiirendi arenguprogrammi

Image

Teisipäeval, 6.12.2022, lõpetasid Haridus- ja Noorteameti DigiKiirendi arenguprogrammi kuus uut kooli – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Audru Kool, Emili Kool, Jõõpre Kool, Maardu Gümnaasium ja Rakvere Vabaduse Kool. Programmi jooksul arendasid õpetajad ja koolijuhid oma digipädevust, et digilahenduste kasutamine igapäevases õppetöös oleks tervikuna läbimõeldud ja toetatud.

Haridus- ja Noorteameti DigiKiirendi programmijuht Kerli Požogina sõnul on võtmetähtsusega, et õppijate digipädevus oleks sisse kirjutatud juba kooli õppekavasse nii, et vajalike teadmiste ja oskuste kujundamine oleks iga aine õpetaja vastutus.

“DigiKiirendi programmi abiga on digiõppe teemad kogu kooli meeskonnas korraga fookuses ning lisaks koolitusele aitab õpetajaid ka haridustehnoloog, see omakorda annab suurema tõuke õppijate digipädevuse toetamiseks erinevates õppeainetes,” tõdes Požogina.

Programmi käigus kaardistati kooli vajadused digiõppe ja -tehnoloogia rakendamiseks ning analüüsiti digitaristu ja -turvalisuse olukorda ning sellest lähtuvalt pandi paika nõustamise ja koolituste fookused.

Pooleaastase programmi vältel said õpetajad õppida kas põhikoolitusel või rätsepakoolitusel, mis pandi kokku vastavalt õpetajate vajadustele. Kooli juhtkonnale toimus koolitus, kus käsitleti digitehnoloogia valdkonna juhtimist koolis, õpiti enda ja teiste koolide kogemustest ning koostati arendusprojekt õpetajate ja õpilaste digipädevuse toetamiseks.

DigiKiirendi programmi on aastatel 2018–2022 läbinud 77 kooli meeskonda.

DigiKiirendi arenguprogrammi raames tunnustati meie toredaid kollege: 

* Kõige suurem eeskuju – Irina Lelkova, algklasside õpetaja

* Kõige suurem toetaja – Ksenia Molodtsova, infosüsteemide- ja kommunikatsiooni juht

* Kõige suurem hüpe – Ljudmilla Dmitrijeva, keemiaõpetaja