Temaatilised tunnikavad aitavad hoida fookuses koolirahu põhimõtted

Image

Maardu Gümnaasiumi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Erika Tiganik jagas programmi meeskonnaga videot sellest, kuidas tähistati kooliterviklikult rahvusvahelist rahupäeva. Koolirahu temaatilised tegevused viidi Maardu Gümnaasiumis läbi 21. septembril nii tundides kui ka vahetundides. Suuremad lapsed aitasid ja juhendasid väiksemaid rahutuvide voltimisel, õpetajad koostasid lastega klassirahu retsepte ja gruppides arutati õpilastega rahust nii koolis ja klassis kui ka igaühe sisemisest rahust.

Täname kõiki õpetajaid, kes tegelevad süstemaatiliselt lisaks õppetegevusele ainetundides ka lastevaheliste heade suhete ja koosolemisrõõmu loomise ning hoidmisega. Täname kooli juhte, kes innustavad kooli spetsialiste tegelema väärtuskavatusega.

Tuletame meelde, et programmi „Kiusamisest vabaks!“ rahupäeva tunnikavasid saab kasutada aastaringselt ja igapäevaselt.

Vaadake video: https://fb.watch/nhpekQgKk0/